top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนInflow Media

รู้จัก "MOVEMBER" เมื่อการไม่โกนหนวด มีความหมายต่อบุรุษทั่วโลก


เดือนพฤศจิกายนที่เพิ่งผ่านไป อาจะเป็นช่วงที่ใครหลายคนสนุกกับการจับจ่ายใช้สอย ท่องเที่ยวพักผ่อน หรือพบปะสังสรรค์ แต่ในคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ได้มีการทำกิจกรรม "ไว้หนวด" ไม่โกนหนวดตลอดเดือน เพื่อรณรงค์ต่อต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก และชวนให้สุภาพบุรุษ หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นกับกิจกรรม MOVEMBER


Movember เป็นชื่อโครงการที่ก่อตั้งขึ้นโดยองค์กรการกุศลที่จัดเป็นประจำทุกปีในเดือนพฤศจิกายน โดยย่อมาจากคำว่า

Moustach : หนวด
November : เดือนพฤศจิกายน

เนื่องจากหนวดนั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของเพศชายที่โดดเด่น


ผู้ร่วมกิจกรรม จะเริ่มต้นจากการมีใบหน้าใส เกลี้ยงเกลา แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการ Movember จะต้องไว้หนวด ไว้เครา ตลอดเดือนนี้โดยไม่โกน

เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้ชายหันมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังมากขึ้น รวมถึงการบริจาคเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ดูแลสุขภาพเพศชาย ท้ังโรคซึมเศร้า โรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก ที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่ค่อยให้ความสนใจและไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของตนเอง คิดแต่ว่าตัวเองแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ เรียกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างประมาท ไม่ค่อยไปหาหมอ ตรวจสุขภาพประจำปี จนสุดท้ายโรคต่างๆ เหล่านี้ได้คร่าชีวิตพวกเขาไปจำนวนมาก


โครงการนี้จะช่วยให้ชายเป็นชายสมชาย คือ "การไว้หนวดไว้เครา" ควบคู่กับการใส่ใจสุขภาพเป็นประจำ ก่อนที่โรคร้ายต่าง ๆ จะมาเยือนนั่นเอง


ทีม INFLOW MEDIA ได้ร่วมผลิตสื่อเพื่อรณรงค์สนับสนุนกิจกรรม Movember และการรณรงค์ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และร่วมรณรงค์ให้ชายไทยโดยเฉพาะผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแต่เนิ่นๆ ด้วย Motion Graphic และ Event ที่ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพ


ตัวอย่าง Artwork ในงาน MOVEMBER EVENT


มะเร็งต่อมลูกหมาก ภัยเงียบของชายวัยเก๋าเทคนิคการบริหารอุ้งเชิงกราน ช่วยรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก.

Comments


bottom of page