top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนInflow Media

สร้างบ้านใหม่แบบไร้ขยะ! ด้วยประการังเทียมจากซีเมนต์เหลือใช้


จะดีแค่ไหนถ้าวัสดุที่เคยเหลือใช้ กลายเป็นบ้านหลังใหม่สำหรับสัตว์ทะเล

เมื่อทางปูนซีเมนต์นครหลวงได้จัดทำปะการังจากปูนมอร์ตาร์รีไซเคิล ที่มีองค์ประกอบจากวัสดุซีเมนต์เหลือทิ้ง เศษคอนกรีตจากอาคารต่างๆ ผ่านกระบวนการให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่เพื่อทดแทนหินธรรมชาติ ด้วยคุณลักษณะของวัสดุที่มีรูพรุน ปะการังจึงสามารถเกาะ และเจริญเติบโตได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่น อี

. ปะการังเทียมจากวัสดุคอนกรีตนี้ นอกจากจะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและทรัพยากรชายฝั่งแล้ว ยังช่วยให้ชาวประมงชายฝั่งสามารถจับสัตว์น้ำได้มากขึ้น รวมถึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาผนวกกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ฟื้นฟูธรรมชาติ และได้เริ่มทำตั้งแต่วันนี้ทีม INFLOW MEDIA ได้ร่วมผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ให้แก่บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) ด้วย Motion Graphic ที่ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลวัสดุซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เหลือใช้ ให้กลายเป็นปะการังเทียมคุณภาพ สร้างพื้นที่เติบโตสำหรับสัตว์น้ำในท้องทะเลไทย

Comments


bottom of page