top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนInflow Media

เมื่อนิยามความงามถูกท้าทาย ด้วยความ "สวย" จากตัวตนจากกระแส #RealSizeBeauty ทำให้ผู้คนได้หันกลับมามอง Beauty Standard หรือ “มาตรฐานความงาม” นิยามที่สังคมเคยใช้กำหนดความสวย อย่างในไทยผู้คนมักจะนิยมคนที่มีผิวขาว ตัวสูง ผอม จมูกโด่ง หน้าใส ขาเรียว ได้ถูกผลิตซ้ำมาอย่างต่อเนื่อง เกิดเวทีประกวด ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและทำให้ผู้คนพยายามวิ่งไล่ตามมาตรฐานความงามเหล่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เรา มีความหลากหลายมากกว่านั้น และการยึดติดกับมาตรฐานความงาม กลับกลายเป็นการทำลายคุณค่าและความมั่นใจของผู้คนในสังคมมากมาย

.

จากงานวิจัยพบว่า 9 ใน 10 ของเด็กผู้หญิงอยากสวย แต่!... .

แต่ความสวยที่แลกมา กลับทำให้ความมั่นใจลดลง เมื่อความสวยที่เลือกสรร ไม่สามารถสะท้อนความสวยจากความแตกต่างของแต่ละคนได้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่กำลังเติบโตและถูกหล่อหลอมด้วยมาตรฐานความงามมาอย่างยาวนาน การสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น จึงมีความสำคัญพอๆ การตั้งคำถามต่อมาตรฐานความงามในสังคม การสร้างความเข้าใจในตัวตนจึงเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีที่ทำให้เด็กๆ สามารถมองเห็นคุณค่าความงามในตัวเอง และสะท้อนออกมาอย่างมั่นใจ สามารถใช้ชีวิต หรือเป็นทางพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปได้ .

Dove Day เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ Unilever ที่สร้างความเชื่อมั่นในความงามตามแบบฉบับของตนเอง (Real Beauty) ให้แก่เด็กๆ ผ่านกิจกรรมที่ได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคณะนักจิตวิทยา ผู้นำทางความคิด เซเลบริตี้ ไอดอลของผู้หญิงมากความสามารถ และพนักงานบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง เพื่อช่วยปรับทัศนคติต่อรูปลักษณ์ของตนเองและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความคิดให้เด็กผู้หญิงเติบโตสู่วัยสาวอย่างมั่นใจในความงามตามแบบฉบับของตนเอง

.

ทีม INFLOW MEDIA ได้ร่วมผลิตสื่อเพื่อรณรงค์สนับสนุนกิจกรรม Doveday โดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ด้วยเทคนิค 2D Motion Graphic ที่ออกแบบโดยทีมงานมืออาชีพ


Comments


bottom of page