top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนInflow Media

เรื่องต้องรู้! ฟาริพิราเวียร์ (FARIPIRAVIR) สำหรับผู้ติด COVID-19


ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นยาต้านไวรัส ที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส ในกลุ่มที่มีอาการซึ่งขึ้นกับการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนแตกต่างกัน ข้อดีของยา คือ ยานี้ดูดซึมง่าย แบ่งหรือบดเม็ดยา และให้ทางท่อหลอดอาหารได้

เนื่องจากไวรัสปรับตัวเร็วมีหลายสายพันธุ์ ถ้าใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ฟุ่มเฟือย โดยไม่มีข้อบ่งชี้อาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ทำให้ไม่มียารักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากขึ้นได้

สำหรับผลข้างเคียงของยาที่พบ ได้แก่ อาการคลื่นไส้อาเจียน อาจทำให้ทารกในครรภ์มีความพิการ หากรับประทานยา ในช่วงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก นอกจากนี้ ยังมีผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติ เมื่อรับประทานร่วมกับยาบางชนิด ตลอดจนมีผลต่อตับ จึงไม่ควรกินร่วมกับยาฟ้าทะลายโจร และควรอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์เสมอ


เพื่อความปลอดภัยไม่ควรซื้อยาฟาวิพิราเวียร์นอกระบบ เช่น ทางออนไลน์ เพราะเป็นยาอันตราย เนื่องจากคุณภาพที่ได้ ไม่เพียงพอต่อการรักษา และอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ยาฟาวิพิราเวียร์ ไม่ได้จ่ายให้สำหรับผู้ป่วยทุกคน จะจ่ายให้ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์


Social Post

สำหรับเผยแพร่ทาง Social Media


ข้อมูลสำหรับผู้รับฟาริพิราเวียร์

สำหรับพิมพ์เผยแพร่ (A4 Print)

covid19 favi
.pdf
Download PDF • 553KB

ตารางการรับยา ฟาริพิราเวียร์ สำหรับผู้ป่วย

สำหรับพิมพ์เผยแพร่ (A4 Print)

Comments


bottom of page