top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนInflow Media

อินโฟลว์อาสา ออกแบบอินโฟกราฟิก Quick Guide สู้ภัยโควิด ฟรี!อินโฟลว์ มีเดีย ขอใช้ประสบการณ์การทำงานออกแบบข้อมูลกว่า 5 ปีของทีม เป็นอีกแรงช่วยแบ่งเบาบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรด่านหน้า ออกแบบสื่อเพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้ทุกข้อมูลได้รับการสื่อสารถึงผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงอย่างชัดเจน ให้การสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานอีกต่อไป


เราช่วยออกแบบอะไรได้บ้าง ?


- A4 Quick Guide ปริ้นแจกก็ดี แชร์ก็รวดเร็ว

สื่อที่ง่ายที่สุดในการแนะนำต่างๆ ทั้งการใช้ยา การดูแลตัวเอง การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับวัคซีน แค่มีเครื่องปริ้นท์ก็พร้อมให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว หรือจะแชร์ผ่าน Social Network ก็ทำได้ง่ายๆ เช่นกัน


- Social Media Post แชร์ผ่านไลน์ หรือเซฟเก็บไว้ดู ก็สะดวกและเข้าใจง่าย

เหมาะสำหรับข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน ออกแบบให้แชร์ได้ง่ายผ่าน Line หรือโซเชียลมีเดียที่ต้องการ


ตัวอย่างการออกแบบ

A4 QUICKGUIDE ตารางเตือนการรับยา Favipiravir (Download)
เริ่มออกแบบได้ใน 3 ขั้นตอน


1. กรอกข้อมูล

โดยระบุข้อมูลดังนี้

  • ผู้ติดต่อ และช่องทางการติดต่อทั้ง โทรศัพท์ / E-Mail / Line

  • หน่วยงานที่สังกัด

  • กลุ่มเป้าหมาย (เช่น ต้องการแจ้งผู้ป่วยเพื่อรับยาให้ตรงเวลา ต้องการแจ้งข้อควรระวังต่างๆ)

  • ข้อมูลที่ต้องการให้เราช่วยออกแบบ

ทางทีมจะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล


2. การผลิตงาน

  • ทางทีมจะดำเนินการออกแบบ A4 Quick Guide หรือ Social Media Post ตามข้อมูลที่ได้รับ

  • มีการส่งไฟล์เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างน้อย 1 ครั้ง


3. การส่งมอบงาน

  • ทางทีมงานจะส่งงานออกแบบให้ตามช่องทางที่ระบุไว้ และเว็บไซต์ www.inflow.media โดยเปิดให้ดาว์นโหลดเป็นสาธารณะ


พวกเรา อินโฟลว์ มีเดีย ขอเป็นอีกกำลังช่วยเหลือให้ทุกคน สามารถผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ไปได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page